Każda firma spedycyjna może posiadać swoje wewnętrzne regulacje, które warunkują współpracę z przewoźnikami. Przyjęcie zlecenia jest wówczas równoznaczne z akceptacją tych zapisów. Czego najczęściej dotyczą? Co określają?

Co się dzieje w przypadku utraty ładunku u przewoźnika?

W sytuacji, kiedy przedmiot zlecenia ulega uszkodzeniu lub kradzieży od chwili odbioru towaru do momentu jego wydania – w tych sytuacjach odpowiada za to przewoźnik. Dotyczy to także opóźnień w dostawie.

Warto powołać się na tym etapie na postanowienia zawarte z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (tzw. CMR). Z kolei w przypadku realizacji przewozu ładunku u przewoźnika w Polsce – tutaj obowiązuje zapisy zawarte w Prawie przewozowym oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

Uszkodzenie towaru przed wydaniem – procedura

Jeżeli przed oddaniem przedmiotu zlecenia przewoźnik dostrzeże, że przesyłka została uszkodzona – wówczas jest on zobligowany do natychmiastowego zapisania stopnia uszczerbku. Taki protokół jest następnie podpisywany przez przez osoby, który brały udział w weryfikowaniu kondycji ładunku.

W praktyce ten dokument jest zatwierdzany przez kierowcę, który w ramach realizacji tego zlecenia wykonuje usługę w imieniu przewoźnika.

Następny krok polega na wysłaniu tego protokołu do zleceniodawcy. Kierowca jest zobligowany do natychmiastowego udzielenia wyczerpujących informacji w przypadku wystosowania takiego żądania przez przedstawiciela firmy powierzającej zlecenie.

W przypadku niektórych zleceniodawców zapisy w takich regulaminach mogą być wyjątkowo dotkliwe dla przewoźnika – warto zatem nawiązywać współpracę z takimi firmami spedycyjnymi, które potrafią wyważyć roszczenia zawarte w wewnętrznych regulacjach. Przykład takiej elastycznej firmy stanowi M&W Spedition, której oferta w zakresie ładunków dla przewoźników kompleksowo opisana jest na stronie firmy: https://www.mw-spedition.com/przewoznik/ladunki-dla-przewoznikow/.

Co w przypadku braku terminowości już na starcie współpracy?

W przypadku, gdy przewoźnik dostarczy pojazd na załadunek lub rozładunek z opóźnieniem wobec terminu zadeklarowanego w umowie – wówczas zlecający z reguły przypisuje sobie prawo do naliczenia kar umownych. Wartość takiej kary może być wyrażona w złotówkach lub euro – w zależności od kraju, w którym jest realizowane zlecenie.

Dostarczone ładunki dla przewoźnika nie zostały dowiezione na ustalone miejsce – co wtedy?

W sytuacji, gdy przewoźnik nie wywiąże się z umowy i nie dostarczy ładunku ze swojej winy – wówczas jest zobligowany do uiszczenia zleceniodawcy określonej kwoty w ramach kary umownej. Precyzyjną wysokość tej kwoty można sprawdzić w regulaminie konkretnej firmy.

W sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia towaru, a szkoda będzie wyższa niż wysokość kary uwzględnionej w zapisie przedsiębiorstwa spedycyjnego – wówczas przewoźnik odpowiada za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

Wymiana i zwrot palet – co najczęściej mówią regulaminy?

Jeśli w umowie regulującej przedmiot zlecenia nie podano inaczej – wówczas palety służące do realizacji transportu nie podlegają wymianom.

Jak z kolei wygląda kwestia zwrotu palet? Ujmując to najprościej – dla wygody przewoźnika najlepiej jest wydać tę samą ilość palet jednakowego rodzaju w miejscu rozładunku. W innej sytuacji przewoźnicy są zobligowani do zwrotu otrzymanych palet w terminie 30 dni od chwili wykonania zlecenia. To zdecydowanie usprawnia dalsze prace przewoźnika.

Wymienione wyżej aspekty dotyczą najczęściej poruszanych punktów w regulaminach firm spedycyjnych. Warto wnikliwie się z nimi zapoznać – wysokość kar umownych i przeniesienia odpowiedzialności za uszczerbki na ładunku mogą być inne i wiązać się ze zróżnicowanymi karami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj